2010, ഡിസംബർ 21, ചൊവ്വാഴ്ച

Old is 'Load'.....!

ദയവായി ഈ ലിങ്ക് വായിക്കാന്‍ സമയം കണ്ടെത്തുക....!
Old is (പുഴുവരിക്കുന്ന) Gold‌ !!