2010, ജൂൺ 5, ശനിയാഴ്‌ച

ഫെറ്റ്: ദുരിത കാഴ്ചകള്‍ (Oman)

ഫെറ്റ് ചുഴലി കാറ്റ് ‍ കനത്ത നാശം വിതച്ച ഒമാനിലെ ചില ചിത്രങ്ങള്‍....
8 പേര്‍ മരണപെട്ടതായി സ്ഥിധീകരിച്ചു.അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ